Voorkeur voor trainingshal gekoppeld aan de Waterlelie

Als gevolg van de scholenfusie Hoeksteen/Wegwijzer worden de verouderde gymzalen aan de J.P. Thijsselaan en de Roerdomplaan gesloopt. De nieuwe fusieschool komt op de hoek van de Zwarteweg en de Dreef, maar de gymnastieklessen van de nieuwe school worden gegeven in een nieuwe trainingshal die achter het zwembad gebouwd gaat worden. Naast gymnastiekonderwijs is het de bedoeling om in de nieuwe trainingshal ruimte te creëren voor sportverenigingen om in de avonduren en in de weekenden te trainen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er toenemende behoefte is vanuit de sportverenigingen aan extra sporthalruimte. Er zijn verschillende varianten uitgewerkt voor de invulling van een dergelijke sporthal/trainingshal die nu aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Wethouder sport Gertjan van der Hoeven: “Het college geeft de voorkeur aan variant 3 omdat de nieuwe trainingshal dan gebruikt kan worden door zowel scholieren als sportverenigingen. Door de combinatie van sporthal en zwembad ontstaat een echt sportcentrum met extra ruimte voor sporten en bewegen in Aalsmeer. “