Ondernemend Aalsmeer positief over Uitvoeringsprogramma Economische Agenda 2017/2018

Het college heeft ervoor gekozen om het Uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven tot stand te brengen. Het proces is interactief vormgegeven. Aalsmeerse ondernemers, bedrijven, (winkeliers)vereningingen, waaronder Ondernemend Aalsmeer en belangenorganisaties zijn betrokken geweest bij het Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Aalsmeer.

Ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Aalsmeer is op 13 maart een bijeenkomst georganiseerd voor Aalsmeerse ondernemers en andere belanghebbenden. Daarnaast is het Uitvoeringsprogramma op een aantal moment met Ondernemend Aalsmeer besproken. Ondernemend Aalsmeer heeft positief gereageerd op bijgevoegd document. Zij gebruiken dit document om concreet invulling te geven aan de projecten die OA uit gaat voeren.

Bron: Gemeente