Meld illegaal schipholparkeren bij de gemeente

Het gebruik van gronden en gebouwen als parkeervoorziening voor de luchthaven Schiphol is op dit moment in de meeste bestemmingsplannen in de gemeente Aalsmeer uitgesloten. Dit maakt dat schipholparkeren alleen is toegestaan op een beperkt aantal locaties.

Recentelijk heeft de gemeente geconstateerd dat illegaal schipholparkeren zich verplaatst. Waar voorheen schipholparkeren alleen op leegstaande agrarische gronden en op bedrijventerreinen plaatsvond, wordt nu ook de openbare weg als parkeervoorziening gebruikt voor reizigers van en naar Schiphol. Dit zorgt voor nog meer overlast voor omwonenden. Openbare parkeerplaatsen zijn bestemd voor de bewoners van de gemeente, en niet voor reizigers van en naar Schiphol.

Het illegaal schipholparkeren op de openbare weg is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer 2017 en de geldende bestemmingsplannen niet toegestaan. De gemeente gaat dan ook actief handhaven om het illegaal schipholparkeren tegen te gaan. Dit kan door het opleggen van een last onder dwangsom.

Bron: Gemeente